Etäosallistuminen vuosikokoukseen

Suomen Radiologiyhdistyksen vuosikokoukseen voi osallistua etäyhteydellä Zoom-palvelun välityksellä. Ohjeet etäosallistumisesta löytyvät yhdistyksen intranetistä kirjautuneille käyttäjille.

Testaa työasemasi näyttö säännöllisesti!

Työasemanäytön visuaalinen yleisarviointi suositellaan tehtäväksi säännöllisesti. Hyvä tapa on tarkistaa monitori ja katseluolosuhteet päivittäin ennen töiden aloittamista. Arviointi voidaan tehdä joko tarkastelemalla testikuvia, erillisillä ohjelmilla tai käyttämällä SRY:n monitoritestisivulla olevia testejä.

NUOREN RADIOLOGIAN TUTKIJAN STIPENDI

Nuoren tutkijan stipendillä pyritään kannustamaan aktiivista ja korkeatasoista tieteellistä työtä radiologian alalla. Stipendi myönnetään ansiokkaasta väitöskirjasta / tutkimustyöstä ja sillä kannustetaan tutkimuksen jatkamista.

Suomen Radiologiyhdistyksen vuosikokous

Suomen Radiologiyhdistyksen vuosikokous Suomen Radiologiyhdistys – Radiologföreningen i Finland r.y:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 28. elokuuta klo 17.00 Meilahden sairaalan röntgenin luentosalissa D4, Haartmaninkatu 4. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä määritellyt asiat. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään sääntömuutokset. Esitys sääntömuutoksista on luettavissa intranetin puolella. Tervetuloa! Jaakko Niinimäki Suomen Radiologiyhdistyksen puheenjohtaja Maria Suo-Palosaari Suomen Radiologiyhdistyksen sihteeri

SRY:n uudet websivut on julkaistu

SRY:n websivut ovat modernisoituneet ja nähtävillä vanhassa www.sry.fi osoitteessa. Sivut tukevat nyt myös mobiililaitteita ja mahdollistavat aiempaa paremman verkkotiedottamisen. Sivujen sisältö on vielä pääosin entisellään, mutta uusi tekninen alusta helpottaa kaikin tavoin sivujen kehittämistä. Alajaostoille on luotu myös uudet sivustot ja graafinen ilme.