Stipendi AIRP-kurssille osallistumiseksi

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi apurahan AIRP-kurssille osallistumiseksi. AIRP-kurssi on USA:ssa Washingtonissa järjestettävä korkeatasoinen radiologiseen ja patologiseen korrelaatioon keskittyvä 4 viikon koulutus. Apuraha on tarkoitettu erikoistuvalle tai nuorelle erikoislääkärille (korkeintaan 2 vuotta erikoislääkärinä). Apurahan suuruus on max 5000 € (maksetaan kuitteja vastaan). Hakemuksessa tulee selvittää hakijan mahdollisuus saada ainakin osittainen palkallinen virkavapaa omasta yksiköstään kurssin ajaksi. … Lue lisää…

Lääketieteen kandidaatin stipendi ECR-kongressiin

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi stipendejä vuoden 2024 ECR kongressiin (28.2.-3.3.2024, Wien, Itävalta) osallistumista varten. Stipendiä voi hakea lääketieteen kandidaatti, joka on tehnyt syventävät opinnot radiologialle tai on mukana radiologiaan liittyvässä tutkimusprojektissa. Stipendi kattaa osallistujan kongressimaksun lisäksi matka- ja majoituskulut kuitteja vastaan, max 1200 €. SRY:n hallitus päättää hakemusten perusteella myönnettävien stipendien määrän. Hakijan tulee laatia … Lue lisää…

ESR MRI Safety Questionnaire

Ensuring the safety of patients during Magnetic Resonance (MR) imagingprocedures is crucial, yet integrating MR safety practices intoeveryday clinical workflows remains challenging. To gain insights intoMR Safety across Europe, the MR Safety & Quality Working Group of ourpartner society, the European Society of Radiology (ESR), hasdeveloped a brief survey that takes no more than 10 … Lue lisää…

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi nuoren radiologian tutkijan stipendin

SRY:n hallitus julistaa haettavaksi nuoren radiologian tutkijan stipendin, jonka tarkoituksena on kannustaa aktiivista ja korkeatasoista tieteellistä työtä radiologian alalla. Stipendi myönnetään ansiokkaasta väitöstutkimuksesta, ja sillä kannustetaan tutkimuksen jatkamista. Sen voi saada nuori (iältään alle 40 v) erikoislääkäri, erikoistuva lääkäri, sairaalafyysikko tai erikoistuva sairaalafyysikko, jonka tutkimustyön ohjaaja tai professori esittää stipendin antamista tutkijalle. SRY:n hallitus päättää … Lue lisää…

Kannustusapurahaa haettavissa Suomen Neuroradiologit ry:ltä

Suomen Neuroradiologit ry jakaa kaksi 1000 € suuruista kannustusapurahaa neuroradiologiseenväitöskirjaan tähtäävään tutkimustyöhön. Lisäksi jaetaan yksi 2000 € stipendi pidempään,mieluiten ainakin neljä viikkoa kestävään, ulkomailla tapahtuvaan klinikkavierailuunneuroradiologisessa yksikössä. Vapaamuotoiset hakemukset (kannustusapurahahakemukseentulee liittää myös tutkimussuunnitelma) lähetetään sähköpostilla yhdistyksen sihteeri Jari Karhulle(jari.karhu@varha.fi) 15.9.2023 mennessä.

Lastenradiologien kevätkokous

Lastenradiologien kevätkokous pidetään to 25.5.2023 klo 17-18 Uudessa Lastensairaalassa (Stenbäckinkatu 9 C, Röntgen 1. krs (Ranta), Demo Mörkö/Haisuli).

Suomen Radiologiyhdistyksen vuosikokous

Suomen Radiologiyhdistys – Radiologföreningen i Finland r.y:n vuosikokous pidetään perjantaina 26. toukokuuta 2023 klo 17.00 Helsingissä, Meilahden sairaalan röntgenissä.

Puheenjohtajan terveiset

Suomen Radiologiyhdistyksen jäsenille Suomen Radiologiyhdistys (SRY) on vuodesta 1924 lähtien tukenut ja vaalinut suomalaista radiologian alan koulutusta ja tutkimusta. Tämä vuosi on koulutuksen näkökulmasta erityinen, sillä Sädeturvapäivien ja kerhojen järjestämien laadukkaiden koulutusten lisäksi tänä vuonna Suomessa järjestetään radiologian pohjoismainen kokous. Nordic Congress of Radiology and Radiography järjestetään 24.-26.5.2023 Clarion Hotel Helsingissä. Kongressi järjestetään yhteistyössä Suomen Radiologiyhdistyksen … Lue lisää…

ESR jäsenyyden ”uudistaminen” – asiaa selvitetään!

SRY:n jäsenet liitetään automaattisesti European Society of Radiologyn eli ESR:n jäseniksi. Jostain syystä ESR:n sivuilla MyUserAreaan kirjautuessa on kuitenkin tämän vuoden 2023 alusta lähtien näkynyt teksti ”Your membership subscription has expired.” Tänään monet SRY:n jäsenet ovat saaneet sähköpostiviestin ESR:n jäsenyyden uudistamisesta. Tähän ei tarvitse reagoida, kyseessä on jonkinlainen ongelma ESR:n jäsenhallinnossa. SRY selvittää asiaa tällä … Lue lisää…