Suomen Radiologiyhdistyksen vuosikokous

Suomen Radiologiyhdistys – Radiologföreningen i Finland r.y:n vuosikokous pidetään perjantaina 26. toukokuuta 2023 klo 17.00 Helsingissä, Meilahden sairaalan röntgenissä.

Puheenjohtajan terveiset

Suomen Radiologiyhdistyksen jäsenille Suomen Radiologiyhdistys (SRY) on vuodesta 1924 lähtien tukenut ja vaalinut suomalaista radiologian alan koulutusta ja tutkimusta. Tämä vuosi on koulutuksen näkökulmasta erityinen, sillä Sädeturvapäivien ja kerhojen järjestämien laadukkaiden koulutusten lisäksi tänä vuonna Suomessa järjestetään radiologian pohjoismainen kokous. Nordic Congress of Radiology and Radiography järjestetään 24.-26.5.2023 Clarion Hotel Helsingissä. Kongressi järjestetään yhteistyössä Suomen Radiologiyhdistyksen … Lue lisää…

ESR jäsenyyden ”uudistaminen” – asiaa selvitetään!

SRY:n jäsenet liitetään automaattisesti European Society of Radiologyn eli ESR:n jäseniksi. Jostain syystä ESR:n sivuilla MyUserAreaan kirjautuessa on kuitenkin tämän vuoden 2023 alusta lähtien näkynyt teksti ”Your membership subscription has expired.” Tänään monet SRY:n jäsenet ovat saaneet sähköpostiviestin ESR:n jäsenyyden uudistamisesta. Tähän ei tarvitse reagoida, kyseessä on jonkinlainen ongelma ESR:n jäsenhallinnossa. SRY selvittää asiaa tällä … Lue lisää…

Suomen päivystys- ja traumaradiologien yhdistys julistaa haettavaksi koulutus- ja tutkija-apurahat

16.12.2022 Suomen päivystys- ja traumaradiologien yhdistys julistaa haettavaksi kaksi tutkimusapurahaa ja kaksi matka-apurahaa. 1.     Tutkimusapuraha (2000 euroa)Apuraha on suunnattu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenelle tai päivystysradiologiaan erikoistutuvalle radiologille tutkimukseen, joka liittyy päivystys- ja traumaradiologiaan. Hakemukseen tulee liittää CV ja tutkimussuunnitelman tiivistelmä sekä suunnitelma haetun tutkimusapurahan käytöstä. 2.     Matka-apuraha (1000 euroa)Apuraha on suunnattu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenelle tai päivystysradiologiaan erikoistutuvalle … Lue lisää…

Kutsu Suomen Rintaradiologien vuosikokoukseen 2022

Suomen Rintaradiologien vuosikokous pidetään tänä vuonna netin välityksellä maanantaina 12.12.22 klo 16.00. Ilmoittautumiset puheenjohtaja Anna Sutelalle sähköpostiin (etunimi.sukunimi@terveystalo.com, huomaa muuttunut sähköpostiosoite!) 11.12.22 mennessä. Ilmoittautuessa pyydetään kertomaan sähköpostiosoite, johon osallistumislinkki lähetetään. Käsiteltävät asiat: Tervetuloa! puheenjohtaja Anna Sutela                                    sihteeri Johanna Alanko

Kutsu Suomen Päivystys- ja Traumaradiologit (SPTR) yhdistyksen vuosikokoukseen 2022

Suomen Päivystys- ja traumaradiologien vuosikokous pidetään etäkokouksena 8.12.2022 klo 16:00 alkaen.  Alla hyperlinkki sekä osoitelinkki kokoukseen Liity kokoukseen napsauttamalla tästä https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFiYWVlZDktYWYzZi00NmI2LWFkNjAtYjA4NjYzMzA0NDU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223403a4a7-aa2a-432a-9341-aed6ab581a3a%22%2c%22Oid%22%3a%22fd692d75-870f-48a0-b5d5-6ef6e37cd2c7%22%7d 1§ Kokouksen avaus 2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 3§ Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta 4§ Vuoden 2022 toimintakertomus 5§ Jäsenmaksuista päättäminen 6§ Vuoden 2023 toiminta 7§ Hallituksen jäsenten valinta tulevalle 2-vuotiskaudelle 8§ Muut asiat 9§ … Lue lisää…

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi stipendejä lääketieteen kandidaateille vuoden 2023 ECR-kongressiin

SRY julistaa haettavaksi stipendejä vuoden 2023 ECR-kongressiin (1.-5.3.2023, Wien, Itävalta) osallistumista varten. Stipendiä voi hakea lääketieteen kandidaatti, joka on tehnyt syventävät opinnot radiologialle tai on mukana radiologiaan liittyvässä tutkimusprojektissa. Stipendi kattaa osallistujan kongressimaksun lisäksi kohtuulliset matka- ja majoituskulut kuitteja vastaan.Hakijan tulee laatia vapaamuotoinen hakemus, ja hakemukseen tulee liittää kyseisen yliopiston professorin puoltolausunto. Hakuasiakirjat tulee toimittaa SRY:n sihteerille osoitteeseen sihteeri@sry.fi ma 12.12.2022 mennessä. Mahdolliset tiedustelut SRY:n pj. … Lue lisää…

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi tutkija-apurahan ja aloittavan tutkijan apurahan 

Tutkija-apuraha on tarkoitettu väitöskirjan tekijöille, joiden väitöstyön teema kuuluu kiinteästi radiologian tai radiologisen fysiikan piiriin. Tutkija-apurahaan ei ole hakemuskaavaketta, vaan hakemukset tulee laatia vapaamuotoisesti. Apurahahakemuksen liitteenä tulee olla hakijan CV, yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma aikatauluineen ja julkaisuluettelo, josta käy ilmi, mitkä julkaisuista ovat väitöskirjan osatöitä. Nuoren tutkijan apuraha voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran. Nuoren lääketieteen tai fysiikan opiskelijan apurahan tarkoituksena on kannustaa aktiivista ja korkeatasoista … Lue lisää…

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi apurahan AIRP-kurssia varten

AIRP-kurssi on USA:ssa Washingtonissa järjestettävä korkeatasoinen radiologiseen ja patologiseen korrelaatioon keskittyvä 4 viikon koulutus. Apuraha on tarkoitettu erikoistuvalle tai nuorelle erikoislääkärille (korkeintaan 2 vuotta erikoislääkärinä). Apurahan suuruus on 4000 € (maksetaan kuitteja vastaan). Hakemuksessa tulee selvittää hakijan mahdollisuus saada ainakin osittainen palkallinen virkavapaa omasta yksiköstään kurssin ajaksi. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla tieto siitä, paljonko hakijalle … Lue lisää…