Suomen päivystys- ja traumaradiologien yhdistys julistaa haettavaksi koulutus- ja tutkija-apurahat

Suomen päivystys- ja traumaradiologien yhdistys julistaa haettavaksi kaksi
tutkimusapurahaa ja kaksi matka-apurahaa.

1.     Tutkimusapuraha (2000 euroa)
Apuraha on suunnattu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenelle tai päivystysradiologiaan
erikoistuvalle radiologille tutkimukseen, joka liittyy päivystys- ja traumaradiologiaan.
Hakemukseen tulee liittää CV ja tutkimussuunnitelman tiivistelmä sekä suunnitelma
haetun tutkimusapurahan käytöstä.

2.     Matka-apuraha (1500 euroa)
Apuraha on suunnattu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenelle tai päivystysradiologiaan
erikoistutuvalle radiologille päivystys- ja traumaradiologiaan liittyvään koulutukseen
osallistumista varten. Hakemukseen tulee liittää CV.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan yhdistyksen sihteerille sähköisessä muodossa
(niklasanas@gmail.com). Matka-apuraha tulee käyttää vuoden 2024 aikana.

Hakuaika päättyy 15.01.2024


Mahdolliset tiedustelut:

Suomen päivystys- ja traumaradiologiyhdistyksen pj. Roberto Blanco
(roberto.blanco@tyks.fi) ja sihteeri Niklas Ånäs (niklasanas@gmail.com).