Tappiontakausta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee olla budjetti ja suunniteltu ohjelma.  Hakemukset toimitetaan sihteerille (sihteeri@sry.fi tai postitse), jolta saa tarvittaessa myös lisätietoa.