Kutsu Suomen Rintaradiologien vuosikokoukseen 2022

Suomen Rintaradiologien vuosikokous pidetään tänä vuonna netin välityksellä maanantaina 12.12.22 klo 16.00. Ilmoittautumiset puheenjohtaja Anna Sutelalle sähköpostiin (etunimi.sukunimi@terveystalo.com, huomaa muuttunut sähköpostiosoite!) 11.12.22 mennessä. Ilmoittautuessa pyydetään kertomaan sähköpostiosoite, johon osallistumislinkki lähetetään. Käsiteltävät asiat: Tervetuloa! puheenjohtaja Anna Sutela                                    sihteeri Johanna Alanko

Kutsu Suomen Päivystys- ja Traumaradiologit (SPTR) yhdistyksen vuosikokoukseen 2022

Suomen Päivystys- ja traumaradiologien vuosikokous pidetään etäkokouksena 8.12.2022 klo 16:00 alkaen.  Alla hyperlinkki sekä osoitelinkki kokoukseen Liity kokoukseen napsauttamalla tästä https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFiYWVlZDktYWYzZi00NmI2LWFkNjAtYjA4NjYzMzA0NDU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223403a4a7-aa2a-432a-9341-aed6ab581a3a%22%2c%22Oid%22%3a%22fd692d75-870f-48a0-b5d5-6ef6e37cd2c7%22%7d 1§ Kokouksen avaus 2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 3§ Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta 4§ Vuoden 2022 toimintakertomus 5§ Jäsenmaksuista päättäminen 6§ Vuoden 2023 toiminta 7§ Hallituksen jäsenten valinta tulevalle 2-vuotiskaudelle 8§ Muut asiat 9§ … Lue lisää…

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi stipendejä lääketieteen kandidaateille vuoden 2023 ECR-kongressiin

SRY julistaa haettavaksi stipendejä vuoden 2023 ECR-kongressiin (1.-5.3.2023, Wien, Itävalta) osallistumista varten. Stipendiä voi hakea lääketieteen kandidaatti, joka on tehnyt syventävät opinnot radiologialle tai on mukana radiologiaan liittyvässä tutkimusprojektissa. Stipendi kattaa osallistujan kongressimaksun lisäksi kohtuulliset matka- ja majoituskulut kuitteja vastaan.Hakijan tulee laatia vapaamuotoinen hakemus, ja hakemukseen tulee liittää kyseisen yliopiston professorin puoltolausunto. Hakuasiakirjat tulee toimittaa SRY:n sihteerille osoitteeseen sihteeri@sry.fi ma 12.12.2022 mennessä. Mahdolliset tiedustelut SRY:n pj. … Lue lisää…

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi tutkija-apurahan ja aloittavan tutkijan apurahan 

Tutkija-apuraha on tarkoitettu väitöskirjan tekijöille, joiden väitöstyön teema kuuluu kiinteästi radiologian tai radiologisen fysiikan piiriin. Tutkija-apurahaan ei ole hakemuskaavaketta, vaan hakemukset tulee laatia vapaamuotoisesti. Apurahahakemuksen liitteenä tulee olla hakijan CV, yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma aikatauluineen ja julkaisuluettelo, josta käy ilmi, mitkä julkaisuista ovat väitöskirjan osatöitä. Nuoren tutkijan apuraha voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran. Nuoren lääketieteen tai fysiikan opiskelijan apurahan tarkoituksena on kannustaa aktiivista ja korkeatasoista … Lue lisää…

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi apurahan AIRP-kurssia varten

AIRP-kurssi on USA:ssa Washingtonissa järjestettävä korkeatasoinen radiologiseen ja patologiseen korrelaatioon keskittyvä 4 viikon koulutus. Apuraha on tarkoitettu erikoistuvalle tai nuorelle erikoislääkärille (korkeintaan 2 vuotta erikoislääkärinä). Apurahan suuruus on 4000 € (maksetaan kuitteja vastaan). Hakemuksessa tulee selvittää hakijan mahdollisuus saada ainakin osittainen palkallinen virkavapaa omasta yksiköstään kurssin ajaksi. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla tieto siitä, paljonko hakijalle … Lue lisää…

Lastenradiologikerhon syyskokous

Lastenradiologikerhon syyskokous pidetään Sädeturvapäivien yhteydessä Tamperetalolla Opus 1-2, torstaina 3.11.2022 klo 16-18. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä, linkin kokoukseen saat pyydettäessä lastenradiologikerhon puheenjohtajalta paivikki.tanskanen@ppshp.fi tai sihteeriltä erja.tyrvainen@kuh.fi. Tervetuloa!

Suomen Thoraxradiologien vuosikokous

Suomen Thoraxradiologit Vuosikokous 23.9.2022Kokous järjestetään paikan päällä osoitteessa GE Healthcare Finland Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki sekä Teams-kokouksena. Teams-kokouskutsu lähetetään jäsenille sähköpostillaKlo 11:45-12.15 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja Lauri Mattila 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta3. Kokouksen sihteerin valinta4. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta5. Asialistan hyväksyminen6. Yhdistyksen jäsenmaksun vahvistaminen7. Yhdistyksen vuosikertomuksen (sihteeri) ja taloustilanteen (rahastonhoitaja) esitteleminen8. Alkavan kauden toimintasuunnitelmasta … Lue lisää…

NUOREN RADIOLOGIAN TUTKIJAN STIPENDI

Nuoren tutkijan stipendillä pyritään kannustamaan aktiivista ja korkeatasoista tieteellistä työtä radiologian alalla. Stipendi myönnetään ansiokkaasta väitöskirjasta / tutkimustyöstä ja sillä kannustetaan tutkimuksen jatkamista. Sen voi saada nuori erikoislääkäri tai sairaalafyysikko (alle 40-v), jonka tutkimustyön ohjaaja tai professori esittää stipendin antamista tutkijalle. SRY:n hallitus päättää stipendin myöntämisestä ja stipendin rahallinen määrä päätetään vuosittain. Stipendi jaetaan Sädeturvapäivillä. Esitys stipendistä … Lue lisää…