Sädeturvapäivät 2024 – Tieteellinen posterisessio

Vuoden 2024 Sädeturvapäivien yhteydessä järjestetään esitystila tieteellisille postereille, ja erillinen luentosessio posteriesitelmiä varten. Tavoiteryhmiä ovat kaikki Sädeturvapäivistä kiinnostuneet tieteellistä tutkimusta tekevät, myös opiskelijat.

Suomen Radiologiyhdistyksen vuosikokous

Suomen Radiologiyhdistys – Radiologföreningen i Finland r.y:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 24. toukokuuta 2024 klo 17.00 Meilahden sairaalan röntgenin luentosalissa D4, Haartmaninkatu 4, Helsinki. Tervetuloa!

Tomosynteesin laadunvalvonnan päivittämiseen työryhmä haussa

Suomessa ei tällä hetkellä ole laadunvalvontaopasta tai -suositusta, joka kattaisi mammografian uudemmat tekniikat, kuten 3D-ominaisuuden. Syksyllä alkavan pro gradu -työn yhteydessä tullaan tekemään selvitystä tomosynteesin laadunvalvonnasta, ja tavoitteena on laatia kattava kansallinen eri laitemallien ominaispiirteet huomioon ottava ohje tekniselle laadunvalvonnalle. STUK on mukana projektissa, ja työtä varten perustetaan työryhmä. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan nykyisen mammografian … Lue lisää…

Suomen Vatsaradiologien tutkimusapurahahaku 1.3.-5.4.2024

Suomen Vatsaradiologit julistaa haettavaksi tutkimusapurahoja lääkäreille, jotka tekevät alkuvaiheen tutkimustyötä, väitöskirjaan tähtäävää tai väitöskirjatyön jälkeistä tutkimustyötä, jonka aiheena on vatsan tai lantion alueen radiologia.