Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa Suomessa toimiva lääkäri, sairaalafyysikko tai muu vastaavassa tehtävässä lääketieteellisen radiologian alalla toimiva henkilö, jota kaksi yhdistyksen jäsentä suosittelee. Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa myös kaupallisen röntgenteknisen alan johtavassa asemassa oleva henkilö, jota kaksi yhdistyksen jäsentä suosittelee. Vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi suosittelijoiden lisäksi yhteystiedot ml. postiosoite, sähköpostiosoite ja syntymäaika, tulee lähettää yhdistyksen sihteerille postitse (yhteystiedot). Hakemuksessa tulee mainita hakijan tutkinto ja olla myös tieto mahdollisesta radiologiksi tai sairaalafyysikoksi erikoistumisesta/valmistumisesta. Lisäksi hakemuksessa tulee olla hakijan ja suosittelijoiden allekirjoitukset.

Yhdistyksen kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaa lähellä oleva ansioitunut henkilö. Kirjeenvaihtajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen kirjeenvaihtajajäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on tehokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta on tehtävä yhdistyksen hallitukselle perusteltu kirjallinen esitys, jonka vähintään kymmenen yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä on allekirjoittanut.

Lue lisää yhdistyksen säännöistä.

Jäseneksi hyväksymisen jälkeen saat sähköpostiisi ohjeet intranetin käyttäjätunnuksien luomista varten. Tarvittaessa apua voi kysyä myös palautelomakkeen kautta.