Tutkimuskysely MRI-laitteiden vastuuhenkilöille (Kyselyn vika korjattu – vastaa uudelleen)

Arvoisa lukija,

Suomen ympäristökeskus (Syke), VTT ja Hanken toteuttavat Suomen akatemian rahoittaman UrbanSymbiosis –hankkeen (https://www.urbansymbiosis.fi), jossa tutkitaan kestäviä polkuja kriittisten raaka-aineiden kiertotaloudelle kaupungeissa.

Kriittisillä raaka-aineilla tarkoitetaan aineita, jotka ovat EU:n alueella taloudellisesti merkittäviä, ja joiden saatavuuteen liittyy merkittäviä toimitusriskejä johtuen niiden tuotannon keskittymisestä vain muutamiin maihin sekä mataliin kierrätys- ja korvausasteisiin. MRI laitteiden eri osissa eli magneettiyksikössä, piirilevyssä ja näytössä on useita kriittisiksi luokiteltuja raaka-aineita kuten mm. niobiumia, berylliumia, palladiumia ja harvinaisia maametalleja.

Osana hanketta Syke kerää tietoa siitä, miten kriittisiin raaka-aineisiin liittyvät ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät voitaisiin ottaa huomioon MRI-laitteiden hankinnassa ja käytössä. Tietoa kootaan pääosin kohdennetun kyselyn avulla. Koska organisaatiollanne on merkittävä rooli MRI-laitteiden käyttäjänä, toivomme, että voisitte vastata laatimaamme lyhyeen Webropol-kyselyyn. Kyselyyn pääsette tämän viestin lopussa olevan linkin kautta ja siihen vastaamiseen menee aikaa arviolta 5-10 minuuttia.

Tuloksia hyödynnetään ainoastaan yllä mainitun selvityksen tarkoituksiin ja ne raportoidaan tieteellisessä artikkelissa. Tuloksista ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä vastaajia, eikä vastanneiden tahojen nimiä eikä vastaajien yhteystietoja julkaista.

Toivoisimme vastaustanne 26.11.2023 mennessä.

Saatte mieluusti jakaa kyselyä eteenpäin organisaatiossanne. Jos katsotte olevanne väärä henkilö vastaamaan kyselyymme, niin olisimme kiitollisia, mikäli voisitte välittää sen oikeille henkilöille. Annamme mielellämme lisätietoja hankkeesta ja kyselyn toteutuksesta.

Linkki kyselyyn:
https://link.webropolsurveys.com/S/1A5F19EC272DF6CC

Kiitämme Teitä arvokkaasta panoksestanne tutkimukseemme!