Tomosynteesin laadunvalvonnan päivittämiseen työryhmä haussa

Suomessa ei tällä hetkellä ole laadunvalvontaopasta tai -suositusta, joka kattaisi mammografian uudemmat tekniikat, kuten 3D-ominaisuuden. Syksyllä alkavan pro gradu -työn yhteydessä tullaan tekemään selvitystä tomosynteesin laadunvalvonnasta, ja tavoitteena on laatia kattava kansallinen eri laitemallien ominaispiirteet huomioon ottava ohje tekniselle laadunvalvonnalle. STUK on mukana projektissa, ja työtä varten perustetaan työryhmä. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan nykyisen mammografian laadunvalvontaoppaan päivittämiseen, ilmoita itsesi yhteyshenkilölle paivi.teerimaki@hyvaks.fi.