Suomen Radiologiyhdistyksen vuosikokous

Suomen Radiologiyhdistyksen vuosikokous Suomen Radiologiyhdistys – Radiologföreningen i Finland r.y:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 28. elokuuta klo 17.00 Meilahden sairaalan röntgenin luentosalissa D4, Haartmaninkatu 4. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä määritellyt asiat. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään sääntömuutokset. Esitys sääntömuutoksista on luettavissa intranetin puolella. Tervetuloa! Jaakko Niinimäki Suomen Radiologiyhdistyksen puheenjohtaja Maria Suo-Palosaari Suomen Radiologiyhdistyksen sihteeri

SRY:n uudet websivut on julkaistu

SRY:n websivut ovat modernisoituneet ja nähtävillä vanhassa www.sry.fi osoitteessa. Sivut tukevat nyt myös mobiililaitteita ja mahdollistavat aiempaa paremman verkkotiedottamisen. Sivujen sisältö on vielä pääosin entisellään, mutta uusi tekninen alusta helpottaa kaikin tavoin sivujen kehittämistä. Alajaostoille on luotu myös uudet sivustot ja graafinen ilme.

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi tutkija-apurahat

Apurahat on tarkoitettu väitöskirjan tekijöille, joiden väitöstyön teema kuuluu kiinteästi radiologian tai radiologisen fysiikan piiriin. Tutkija-apurahaan ei ole hakemuskaavaketta vaan hakemukset tulee laatia vapaamuotoisesti. Apurahahakemuksen liitteenä tulee olla hakijan CV, yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma aikatauluineen ja julkaisuluettelo, josta käy ilmi mitkä julkaisuista ovat väitöskirjan osatöitä. Hakuasiakirjat toimitetaan Suomen Radiologiyhdistyksen sihteerille (Maria Suo-Palosaari, OYS, Radiologian klinikka, Lastenradiologian osasto, … Lue lisää…

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi aloittavan tutkijan apurahan

SRY:n hallitus on kokouksessaan 31.10.2019 päättänyt julistaa haettavaksi nuoren lääketieteen/fysiikan opiskelijan stipendin, jonka tarkoituksena on kannustaa aktiivista ja korkeatasoista tieteellistä työtä radiologian alalla. Apuraha on tarkoitettu nuorille (<30-v) väitöskirjaan tähtäävää tutkimustyötä aloittaville lääketieteen ja fysiikan opiskelijoille. Vapaamuotoisessa hakemuksessa pyydetään toimittamaan tiedot tutkimustyön tuloksista, vaiheesta ja tutkimussuunnitelmasta. Hakemukseen tulee liittää stipendiä puoltavan professorin lausunto sekä todistus … Lue lisää…

Lääketieteen kandidaatin stipendi ECR-kongressiin

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi kaksi stipendiä vuoden 2020 ECR kongressiin (11.-15.3.2020, Wien, Itävalta) osallistumista varten. Stipendiä voi hakea lääketieteen kandidaatti, joka on tehnyt syventävät opinnot radiologialle tai on mukana radiologiaan liittyvässä tutkimusprojektissa. Stipendi kattaa osallistujan kongressimaksun lisäksi matka- ja majoituskulut kuitteja vastaan. Hakijan tulee laatia vapaamuotoinen hakemus ja hakemukseen tulee liittää kyseisen yliopiston professorin puoltolausunto. … Lue lisää…