TT-tutkimusten kuvausohjeita

Vatsaradiologit ovat päivittäneet alun perin vuonna 2012 tehdyt vatsan alueen TT-tutkimusten kuvausohjeet. Ohjeistukset perustuvat soveltuvin osin kansainvälisiin suosituksiin, tieteellisiin tutkimuksiin sekä työryhmän jäsenten pitkälliseen kokemukseen vatsan alueen diagnostiikasta ja niitä suositellaan käytettävän apuna aikuisten kuvantamisessa, kun TT-yksikkö kehittää omia kuvauskäytäntöjään.

Kuvausohjeet ovat ladattavissa vatsaradiologien alasivulta.