Sädeturvapäivät 4.-5.11.2021

Sädeturvapäivät järjestetään tänä vuonna 44. kerran. Koulutus järjestetään hybridi-mallilla, jossa sekä lähi- että etäosallistumien on mahdollista. Koulutukseen voi siis osallistua paikan päällä Tampere-talossa tai etänä. Järjestämme koulutuksen noudattaen THL suosituksia koronarajoitusten puitteissa.

Lääketieteen kandidaatin stipendi ECR-kongressiin

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi kaksi stipendiä vuoden 2022 ECR kongressiin (2.-6.3.2022, Wien, Itävalta) osallistumista varten. Stipendiä voi hakea lääketieteen kandidaatti, joka on tehnyt syventävät opinnot radiologialle tai on mukana radiologiaan liittyvässä tutkimusprojektissa. Stipendi kattaa osallistujan kongressimaksun lisäksi matka- ja majoituskulut kuitteja vastaan. Hakijan tulee laatia vapaamuotoinen hakemus ja hakemukseen tulee liittää kyseisen yliopiston professorin puoltolausunto. … Lue lisää…

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi apurahan AIRP-kurssia varten

AIRP-kurssi on USA:ssa järjestettävä korkeatasoinen radiologiseen ja patologiseen korrelaatioon keskittyvä 4 viikon koulutus. Vuosina 2020 ja 2021 on kurssit koronaepidemian vuoksi pidetty virtuaalikursseina ja näin airp.org -sivujen mukaan jatketaan elokuuhun 2022. Apuraha on tarkoitettu erikoistuvalle tai nuorelle erikoislääkärille (korkeintaan 2 vuotta erikoislääkärinä). Kurssi tulee suorittaa vuoden 2022 aikana. Apurahan suuruus on 4000 € (maksetaan kuitteja … Lue lisää…

Suomen Radiologiyhdistyksen vuosikokous – järjestetään etänä

Päivitys 17.8.21Linkki etäkokoukseen liittymiseksi on nyt saatavissa intranetissä kirjautuneille käyttäjille. Päivitys 11.8.21Kiristyneiden koronarajoitusten vuoksi 20.8.21 pidettävä vuosikokous järjestetään aiemmasta suunnitelmasta poiketen etäkokouksena. Linkki kokoukseen tulee intraan kokousviikolla. Suomen Radiologiyhdistys – Radiologföreningen i Finland r.y:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 20. elokuuta klo 17.00 Meilahden sairaalan röntgenin luentosalissa D4, Haartmaninkatu 4. Tervetuloa! Niko SillanpääSuomen Radiologiyhdistyksen puheenjohtaja Jutta … Lue lisää…

Suomen vatsaradiologit julistaa haettavaksi tutkija-apurahat

Suomen Vatsaradiologit julkistaa haettavaksi apurahoja suuruudeltaan korkeintaan 5000EUR: –          Lääkäreille, jotka tekevät alkuvaiheen tutkimustyötä tai väitöskirjaan tähtäävää tutkimustyötä,  jonka aiheena on vatsan tai lantion alueen radiologia –          Lääkäreille, jotka tekevät väitöskirjatyön jälkeistä tutkimustyötä, jonka aiheena on vatsan tai lantion alueen radiologia Tutkija-apurahaa voi hakea henkilökohtaisena apurahana käytettäväksi tutkimusvapaan pitämiseen tai muihin tutkimustyön tekemisestä aiheutuviin välittömiin … Lue lisää…

TT-tutkimusten kuvausohjeita

Vatsaradiologit ovat päivittäneet alun perin vuonna 2012 tehdyt vatsan alueen TT-tutkimusten kuvausohjeet. Ohjeistukset perustuvat soveltuvin osin kansainvälisiin suosituksiin, tieteellisiin tutkimuksiin sekä työryhmän jäsenten pitkälliseen kokemukseen vatsan alueen diagnostiikasta ja niitä suositellaan käytettävän apuna aikuisten kuvantamisessa, kun TT-yksikkö kehittää omia kuvauskäytäntöjään. Kuvausohjeet ovat ladattavissa vatsaradiologien alasivulta.

NUOREN RADIOLOGIAN TUTKIJAN STIPENDI

Nuoren tutkijan stipendillä pyritään kannustamaan aktiivista ja korkeatasoista tieteellistä työtä radiologian alalla. Stipendi myönnetään ansiokkaasta väitöskirjasta / tutkimustyöstä ja sillä kannustetaan tutkimuksen jatkamista. Sen voi saada nuori erikoislääkäri tai sairaalafyysikko (alle 40-v), jonka tutkimustyön ohjaaja tai professori esittää stipendin antamista tutkijalle. SRY:n hallitus päättää stipendin myöntämisestä ja stipendin rahallinen määrä päätetään vuosittain. Stipendi jaetaan Sädeturvapäivillä. … Lue lisää…

Kansainvälinen kysely radiologien urapoluista

Dear Sir or Madam, The radiology department of the Charité – Universitätsmedizin Berlin is currently conducting an international study on the career paths of radiologists. The aim of this comprehensive study, which is being implemented in cooperation with the Institute for Gender Research, is to evaluate the influence of structural and personality-associated factors on the … Lue lisää…

ESR:n jäsenyys ei näy kaikille oikeutetuille jäsenille

ESR:n jäsenyys kuuluu SRY:n jäsenille tänäkin vuonna. ESR on vuodenvaihteessa päivittänyt jäsentietokantaansa ja prosessi on edelleen käynnissä, tästä syystä osalla jäsenyyden vahvistus ei vielä näy MyUserArea:ssa. Jäsenyys on kuitenkin voimassa mikäli olet ollut jäsen vuonna 2020, ECR:n Member-hinnan osalta raja jäsenyydessä on edellisen vuoden elokuu. Viimeisimmän tiedon mukaan jäsentietojen siirron pitäisi valmistua viikkoon 11 mennessä. Mikäli tarvitset jäsenyyden vahvistamista ennen siirtojen valmistumista, voit ottaa … Lue lisää…