Suomen Kardiologisen Seuran eSyyskokous

https://www.fincardio.fi/esyyskokous-2020/

Suomen Kardiologisen Seuran eSyyskokous 17.-18.11.2020 – ilmoittautuminen syyskuun aikana alennettuun hintaan

Tervetuloa eSyyskokoukseen 2020!

Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen, päätti Kardiologisen Seuran hallitus kesän alussa, että perinteinen syyskokous järjestetään digitaalisena versiona ja aiemmista ajankohdista poiketen marraskuussa, 17.-18.11.2020.

Syyskokoukseen on jälleen kerran saatu koottua mielenkiintoinen ja laadukas ohjelma ajankohtaisista kardiologisista aiheista. Tiistaina 17.11. kokouksen pääteemana on sydämen vajaatoiminta. Sen rinnalla voi perehtyä kuvantamiseen, rytmihäiriöongelmiin sekä antitromboottisen hoidon ongelmatilanteisiin. Keskiviikkona 18.11. on mahdollista perehtyä mm. diabeetikon lääkehoitoon kardiovaskulaarisairauksien kannalta, äkillisten sydänkomplikaatioiden hoitoon sekä saada tuoretta tietoa ESC:n hoitosuosituksista. Lisäksi keväällä peruttu Progress Report -nuorten tutkijoiden kilpailu järjestetään eSyyskokouksen yhteydessä ”pitch” tyylisenä kisana.

Uskomme, että digitaalisena versiona eSyyskokous tulee olemaan yhtä mielenkiintoinen ja vuorovaikutteinen koulutustapahtuma kuin perinteinen kokousmuoto. eSyyskokouksen kahta yhtäaikaista live striimiä voi tilanteen mukaan joustavasti seurata nettisovelluksen kautta sekä kotoa että työpaikalta ja kerrata tai katsoa rinnakkaisen striimin tallenteet muutaman päivän ajan kokouksen jälkeen. Digitaalinen kokousalusta ja sen mobiilisovellus tarjoavat mahdollisuuden kollegoiden ja luennoitsijoiden interaktiiviseen vuorovaikutukseen live-esitysten seurannan aikana.

Tervetuloa verkostoitumaan ja päivittämään tietoja!

OHJELMA – Ajankohtaisesti tärkeitä ja käytännönläheisiä ohjelmakokonaisuuksia

Koronaepidemian takia kansallista koulutusta sydäntautien osalta on ollut rajatusti tarjolla. Kardiologian eSyyskokous tarjoaa tiiviissä paketissa ajankohtaisesti tärkeitä ja käytännönläheisiä ohjelmakokonaisuuksia sydänpotilaita hoitaville ammattilaisille. Osallistumalla kokoukseen voi päivittää omaa ammattitaitoa, mistä hyötyvät ammattilaisten lisäksi sekä potilaat että työyhteisöt. Kutsumme kardiologian erikoisalan lisäksi myös muiden erikoisalojen sekä perusterveydenhuollon ammattilaisia osallistumaan ja päivittämään tietoja sydänpotilaiden hoidosta. Ohjelmaan voi osallistua molempina kokouspäivinä tai joustavasti kiinnostuksen mukaan vain toisena päivänä tai sessioittain. Ohessa muutamia poimintoja mielenkiintoisesta ohjelmasta tietojaan päivittäville:

Tiistai 17.11.

*sydämen vajaatoimintapotilaan hoito -teemapäivässä saat kattavan koonnan sydämen vajaatoiminnan diagnostiikasta sekä potilaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta

*tukijasymposiumeissa mielenkiintoisina aiheina esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin välinen kumppanuus

Keskiviikko 18.11.

*ESC:n uudet hoitosuositukset käytännönläheisesti: diabetes, dyslipidemia, SVT ja keuhkoembolia

*tukijasymposiumeista tietoa mm. kardiovaskulaarisairauden vaikutuksesta diabeetikon lääkehoitoon sekä hoitosuosituksia sepelvaltimotaudista

KOHDERYHMÄ

Kohderyhmänä ovat sydänpotilaiden hoitoon osallistuvat erikoistuvat ja erikoislääkärit mm.

akuuttilääketieteen

anestesiologian ja tehohoidon

kardiologian

kliinisen fysiologian

lastentautien

radiologian

sisätautien

sydän- ja rintaelinkirurgian

työterveyshuollon

verisuonikirurgian ja

yleislääketieteen aloilla.

Kokoukseen voivat osallistua myös muut sydänpotilaita hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset.

Virtuaalikokousta anotaan erikoistumiskoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 13 h pääohjelman osalta (ei sisällä teollisuuden järjestämiä tilaisuuksia) seuraaville erikoisaloille: akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, kardiologia, kliininen farmakologia ja lääkehoito, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliininen hematologia, kliininen kemia, lastentaudit, nefrologia, neurologia, perinnöllisyyslääketiede, radiologia, sisätaudit, sydän- ja rintaelinkirurgia, työterveyshuolto ja yleislääketiede.

ILMOITTAUTUMINEN

eSyyskokous ilmoittautuminen on avattu ja ilmoittautumalla syyskuun aikana saa osallistumismaksuun alennuksen. Kokoukseen voi osallistua molempina päivinä tai joustavasti kiinnostuksen mukaan vain toisena päivänä tai puolipäivää. Ilmoittautuminen on avoinna 15.11. saakka, tapahtuman aikana ei enää voi ilmoittautua! Puhelimitse ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan.

OSALLISTUMISMAKSUT

2 pv: syyskuun aikana 300 €, tämän jälkeen 350 €. 3.11. alkaen maksuun lisätään lisämaksu 50 €.

1 pv: syyskuun aikana 170 €, tämän jälkeen 200 €. 3.11. alkaen maksuun lisätään lisämaksu 50 €.

½ pv: syyskuun aikana 85 €, tämän jälkeen 100 €. 3.11. alkaen maksuun lisätään lisämaksu 50 €.

Hinnat alv 0 %

Tervetuloa!

Lisätietoja osoitteesta https://www.fincardio.fi/esyyskokous-2020/

Järjestäjä: Suomen Kardiologinen Seura