Kannustusapurahaa haettavissa Suomen Neuroradiologit ry:ltä

Suomen Neuroradiologit ry jakaa kaksi 1000 € suuruista kannustusapurahaa neuroradiologiseen
väitöskirjaan tähtäävään tutkimustyöhön. Lisäksi jaetaan yksi 2000 € stipendi pidempään,
mieluiten ainakin neljä viikkoa kestävään, ulkomailla tapahtuvaan klinikkavierailuun
neuroradiologisessa yksikössä. Vapaamuotoiset hakemukset (kannustusapurahahakemukseen
tulee liittää myös tutkimussuunnitelma) lähetetään sähköpostilla yhdistyksen sihteeri Jari Karhulle
(jari.karhu@varha.fi) 15.9.2023 mennessä.