Kutsu Suomen Päivystys- ja Traumaradiologit (SPTR) yhdistyksen vuosikokoukseen 2022

Suomen Päivystys- ja traumaradiologien vuosikokous pidetään etäkokouksena 8.12.2022 klo 16:00 alkaen. 

Alla hyperlinkki sekä osoitelinkki kokoukseen

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFiYWVlZDktYWYzZi00NmI2LWFkNjAtYjA4NjYzMzA0NDU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223403a4a7-aa2a-432a-9341-aed6ab581a3a%22%2c%22Oid%22%3a%22fd692d75-870f-48a0-b5d5-6ef6e37cd2c7%22%7d

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3§ Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

4§ Vuoden 2022 toimintakertomus

5§ Jäsenmaksuista päättäminen

6§ Vuoden 2023 toiminta

7§ Hallituksen jäsenten valinta tulevalle 2-vuotiskaudelle

8§ Muut asiat

9§ Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Roberto Blanco

SPTR:n puheenjohtaja

Pirita Tahvonen

SPTR:n sihteeri