Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi tutkija-apurahan ja aloittavan tutkijan apurahan 

Tutkija-apuraha on tarkoitettu väitöskirjan tekijöille, joiden väitöstyön teema kuuluu kiinteästi radiologian tai radiologisen fysiikan piiriin. Tutkija-apurahaan ei ole hakemuskaavaketta, vaan hakemukset tulee laatia vapaamuotoisesti. Apurahahakemuksen liitteenä tulee olla hakijan CV, yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma aikatauluineen ja julkaisuluettelo, josta käy ilmi, mitkä julkaisuista ovat väitöskirjan osatöitä. Nuoren tutkijan apuraha voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran.

Nuoren lääketieteen tai fysiikan opiskelijan apurahan tarkoituksena on kannustaa aktiivista ja korkeatasoista tieteellistä työtä radiologian alalla. Apuraha on tarkoitettu nuorille (alle 30-v) väitöskirjaan tähtäävää tutkimustyötä aloittaville lääketieteen ja fysiikan opiskelijoille. Vapaamuotoisessa hakemuksessa pyydetään toimittamaan tiedot tutkimustyön tuloksista, vaiheesta ja tutkimussuunnitelmasta. Hakemukseen tulee liittää stipendiä puoltava professorin lausunto sekä todistus hakijan rekisteröitymisestä väitöskirjatutkijaksi. 

SRY:n hallitus päättää stipendien myöntämisestä ja rahallisesta määrästä. 

Hakuasiakirjat tulee toimittaa SRY:n sihteerille osoitteeseen sihteeri@sry.fi ma 16.1.2023 mennessä. Mahdolliset tiedustelut SRY:n pj. Jussi Hirvonen (puheenjohtaja@sry.fi) tai sihteeri Milja Holstila (sihteeri@sry.fi).