Suomen tuki- ja liikuntaelinradiologien yhdistys julistaa haettavaksi tutkija-apurahat

Apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenille tuki- ja liikuntaeliradiologiaa käsittelevän väitöskirjan tutkimustyöhön. Apurahahakemuksen liitteenä tulee olla hakijan CV ja tutkimussuunnitelman tiivistelmä sekä suunnitelma haetun tutkimusapurahan käytöstä. Apurahan saajan tulee esittää selvitys tutkimuksen edistymisestä ja apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan maksamisesta.

Stipendejä jaetaan vuonna 2020 kaksi kappaletta.  Apurahaa myönnetään joko 1 kpl 3000 euron stipendi tai vaihtoehtoisesti 2 kpl 1500 euron stipendejä.

Hakuasiakirjat toimitetaan Suomen tuki- ja liikuntaelinradiologien sihteerille Tiina Ketoselle sähköpostiosoitteeseen tiina.ketonen@mehilainen.fi.

Hakuaika päättyy 30.9.2020

Mahdolliset tiedustelut:

Yhdistyksen pj. Ia Kohonen (ia.kohonen@tyks.fi) tai sihteeri Tiina Ketonen tiina.ketonen@mehilainen.fi