Vidareutbildning i Neuroradiologi

Kursen riktar sig främst till allmänradiologer samt läkare under ST utbildning i radiologi, neurologi samt neurokirurgi. Även kliniskt verksamma läkare med neuroradiologiskt intresse samt röntgensjuksköterskor som arbetar med neuroradiologi är välkomna. Viss erfarenhet av magnetkamerateknik är en förutsättning för att tillgodogöra sig innehållet i kursen.

Kursen fick tyvärr ställas in hösten 2020 pga covid-19. I år modifieras kursen till en digital form.

Ytterligare information
https://www.lipus.se/kurs/vidareutbildning-i-neuroradiologi-3/

Anmälan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDDqLwXhqg2ZTPp6-zvlTsO-b7372ksgmIcIPM2I98KzLnpw/viewform