Etäosallistuminen vuosikokoukseen

Suomen Radiologiyhdistyksen vuosikokoukseen voi osallistua etäyhteydellä Zoom-palvelun välityksellä.

Ohjeet etäosallistumisesta löytyvät yhdistyksen intranetistä kirjautuneille käyttäjille.